GARANTIORDNING MED MERE

     
Da jeg er medlem af Dansk byggeri, får De en ekstra sikkerhed for godt håndværk. Medlemmer af Dansk Byggeri er gennem Dansk Byggeri's vedtægter forpligtet til at levere godt og solidt håndværksarbejde og er samtidig omfattet af BYG's Garantiordning.

Skulle der mod forventning ske en fejl, vil jeg gøre mit bedste for at udbedre fejlen hurtigst muligt. Som en ekstra sikkerhed for Dem kan jeg endvidere henvise til:
     
  Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, der drives i samarbejde mellem Dansk Byggeri og Parcelhusejernes Landsforening. Forbrugere kan klage til Byggeriets Ankenævn over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-, og reparationsarbejder vedrørende bl.a. tømrer- og snedkerarbejde over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer.
     
  BYG Garanti er en 5 års garantiordning, der dækker forbrugerens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde. Garantiordningen dækker dog kun, hvis håndværksmesteren er medlem af Dansk Byggeri når aftalen indgås.

 
Paul Piffet
Godt håndværk!