TILBUD

     
De er altid velkommen til at kontakte mig for besigtigelse og drøftelse af et arbejde, De ønsker udført. Vi kan derefter indgå en aftale om, at:
     
arbejdet udføres på timelønsbasis
  hvor De vil få firmaets aktuelle timeløn oplyst. De vil efter arbejdets udførsel få fremsendt en specifiseret faktura på materialeforbrug, timeforbrug samt øvrige omkostninger
     
De får et prisoverslag
  skriftlig eller mundtligt med angivelse af den forventede samlede pris på arbejdet. Efter arbejdets udførsel vil De få fremsendt en specifiseret faktura på materialeforbrug, timeforbrug samt øvrige omkostninger. Den endelige faktura vil ikke afvige væsentligt fra overslagsprisen (+ / - 10%).
   
De får et tilbud
  skriftligt med angivelse af en fast pris for det ønskede arbejde. Efter arbejdets udførsel vil De få fremsendt en uspecificeret faktura på tilbudsbeløbet.
   
Jeg kan iøvrigt henvise til BYGGERIETS SERVICEKONCEPT
  For at læse BYGGERIETS SERVICEKONCEPT skal De have Adobe Reader installeret. Programmet kan hentes gratis her

 
Paul Piffet
Godt håndværk!