RENOVERINGER

     
Firmaet har en lang og varieret erfaring i større og mindre renoveringsopgaver samt om- og tilbygninger.

Jeg vægter individuelle løsninger, da tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov og kommer gerne med forslag, om det drejer sig om udskiftning af døre og vinduer, renovering af tag, modernisering af køkken eller andet.
     
Her er der vist eksempler på forskellige renoveringsopgaver, vi har udført.
 
Renovering af tag på villa
 
Modernisering af lille køkken
 
Udskiftning af døre og vinduer i parcelhus

 
Paul Piffet
Godt håndværk!